Partneri

Finanční partneri, s ktorými spolupracujeme:

Bankové spoločnosti: 

Československá obchodná banka, a.s.

Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike

Prima banka Slovensko, a.s.
365bank, a.s.

Privatbanka, a.s.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tatra banka, a.s.

Unicredit Bank Slovakia a.s.

Všeobecná úverová banka, a.s.

mBank

 

Stavebné sporiteľne:

ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

 

Nebankové spoločnosti:

Consumer Finance Holding, a.s.

WPB Capital, spořitelní družstvo

 

Leasingové spoločnosti:

Tatra-Leasing, s.r.o.

VB LEASING SK, spol. s r.o.

 

Investičné spoločnosti:

ČP INVEST investiční spoločnost, a.s., organizačná zložka

European Investment Centre, o.c.p., a.s.

IAD Investments, správ. spol., a.s.

Partner Bank AG

Patria Direct, a.s. pobočka Slovenská republika

Poisťovne:

AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Amslico poisťovňa – Alico, a.s.

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Európska cestovná poisťovňa (Europäische Reiseversicherung AG, poisťovňa z iného členského štátu)

Generali Poisťovňa, a.s.

Groupama Garancia poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

UNIQA poisťovňa, a.s.

Union poisťovňa, a.s.

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Novis poisťovňa, a.s.

Aegon životná poisťovňa, a.s.

 

Dôchodkové spoločnosti:

Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

UNUQA d.s.s.,

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

Conseq invest