Služby

Realitné oddelenie

oddelenie sa zaoberá najmä predajom, kúpou a prenájmom:

 • rodinné domy
 • byty
 • pozemky
 • vilové domy
 • polyfunkčné objekty
 • kancelárske priestory
 • obchodné priestory
 • priemyselné budovy

realitní makléri pre vás zabezpečia všetky potrebné služby od inzerovania až po predaj nehnuteľnosti  s právnym servisom. Uprednostňujeme exkluzívny obchodný vzťah, ktorý pre klienta prinesie nasledovné výhody:

 • poradenstvo na profesionálnej úrovni, spojené s komplexnými službami
 • rozsiahlu internetovú inzerciu do 48 hodín od podpisu zmluvy
 • profesionálne fotografie vašej nehnuteľnosti
 • veľmi presné určenie predajnej ceny
 • sprostredkovanie hypotekárneho úveru pre kupujúcich
 • právne poradenstvo
 • vypracovanie rezervačných a kúpnych zmlúv
 • zabezpečenie vkladu na kataster, preplatenie kolkov a poplatkov
 • vypracovanie znaleckého posudku – ohodnotenie nehnuteľnosti pre účely banky
 • poistenie financovej nehnuteľnosti aj s vinkuláciou na mieste
 • vyhotovenie aktuálneho pôdorysného riešenia nehnuteľnosti – graficky upravené
 • možnosť ukotvenia reklamno – predajnej plachty na vašej nehnuteľnosti
 • vypracovanie geometrického plánu
 • vysporiadanie majetkových vzťahov
 • výmaz vecného bremena / doživotného práva bývania či užívania

Úverové oddelenie

 • hypotekárne úvery
 • podnikateľské úvery
 • spotrebné úvery
 • leasingy

Poistné oddelenie

 • poistenie úverov
 • rizikové poistenie
 • životné poistenie
 • úrazové poistenie
 • zákonné poistenie
 • havarijné poistenie
 • poistenie nehnuteľností
 • cestovné poistenie

New Living s.r.o. vykonáva podnikateľskú činnosť na základe licencie z NBS a na základe udeleného povolenia na realitnú činnosť prostredníctvom ORSR a ŽRSR.